Menu

Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

bieżące życie, plany stowarzyszenia

Dzień Seniora

sterii

Dnia 13,11,2018r. Członkowie Stowarzyszenia obchodzili Dzień Seniora na sali GOK we Włoszakowicach.                                                 Otwarcia dokonał wiceprezes Jan Łabiński, który powitał wszystkich zebranych oraz Prezes Marię Marynowską i                                         Przewodniczącego KR Bogdana Wielanda, oraz zaproszonych gości.

Wicestarostę pana Roberta Kasperczaka.

Przewodniczącą Rady Gminy panią Irenę Przezbór.

Kierownik GOPS panią Elżbietę Guć.

Pana Mariana Furmana naszego stałego didżeja.

Zespół śpiewaczy Srebrny Włos z Włoszakowic kierownikiem zespołu jest pani Bogusława Samol                                                               Instruktorem Stanisław Michalak.

Panie obsługujące kuchnie:                                                                                                                                                                         Aurelię Nadolną                                                                                                                                                                                           Aurelię Adamczak                                                                                                                                                                                        Danutę Świętek                                                                                                                                                                                          Krystynę Nowak.

Następnie prowadzący poprosił panią Prezes Marię Marynowską i Przewodniczącego KR Bogdana Wielanda                                             o wręczenie bukietu kwiatów i złożenie gratulacji Wicestaroście panu Robertowi Kasperczakowi z powodu                                                   wyboru na Wójta Gminy Włoszakowice.

Po przywitaniu pan Wicestarosta złożył życzenia, życząc wszystkim dużo zdrowia radości z życia                                                                 oraz udanej zabawy jak również  zaprosił wszystkich na ślubowanie.                                                                                                           Następnie prowadzący poprosił Przewodniczącą RG o przedstawienie żartobliwych przemyśleń                                                                  napisanych na tą okazję.                                                                                                                                                                              Po pani przewodniczącej wystąpił kol. Piotr Konieczny, który wyrecytował wiersz napisany na tą okazję.

Następnie panie z kuchni podały na stół obiad, który dostarczyła nam restauracja  Kotwica z Dominic.                                                       Po skonsumowaniu obiadu wystąpił zespół śpiewaczy Srebrny Włos, którego piosenki wprawiły wszystkich w                                                                     nastrój biesiadny i śpiewaliśmy razem z zespołem za co zespół otrzymał gromkie brawa.                                   

Rozochoceni wesołą muzyką przystąpiliśmy do zabawy, która przeplatana odpoczynkiem na zakąskę                                                   kawę i ciasto trwała do późnych godzin wieczornych,                                                                                                                                 ale wszyscy umęczeni utrudzeni ale zadowoleni wracaliśmy do domów.

PB1300081PB130013PB1300261

PB130024

DSCF9059

PB130025

 

DSCF9063

DSCF9058

DSCF9073
DSCF9074

DSCF9065

DSCF9069

DSCF9076

 DSCF90833


DSCF9084

DSCF9070

DSCF9088

DSCF9092
DSCF9067

DSCF9066

DSCF9078

DSCF9097

DSCF9094

DSCF9068

DSCF9104

DSCF9085

DSCF9091

DSCF9086

DSCF9098

DSCF9093

DSCF9110

DSCF9114

 

 J.Ł

Zdjęcia - Dominika Jerzyk i J.Ł

 

 

 

 

© Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci